دلیل من برای رای ندادن

انتخابات مجلس نزدیک است. آیا شما رای خواهید داد؟ من رای نخواهم داد.

هر کسی برای رای دادن و یا ندادن دلایلی دارد. دوست دارم دلیل منطقی خود را برای دوستان بیان کنم. من نه از روی لجبازی و نه از روی تعصب و نه بخاطر اعتراض است که رای نمی دهم. من دلیلی دارم که همه ی شما و مردم دنیا و دولت مردان و ایران و جهان هم نمی توانند قبول نداشته باشند!!

پایه های مردم سالاری نوین بر این اصل نهاده شده است که فردی نمایندی کسانی باشد که به او رای داده اند. و ما باید به کسی رای بدهیم که احساس می کنیم خواسته های مارا می تواند جامه ی عمل بپوشاند. و اهداف او با اهداف ما یکی باشد.

من هرچه گشتم و سوال کردم و جست و جو کردم نتوانستم کسی را پیدا کنم که بتواند خواسته های مرا برآورده کند و لیاقت به مجلس رفتن را از نظرم داشته باد. بهتر است چند خواسته ی خودم را بیان کنم:

1: دوست دارم که در ایران قوانینی که به اعقاید مردم ربط دارند برداشته شود. مثلا کسی نگوید که مسلمانی و یا نه؟ در خیابان بشود با هر لباسی و مدل موی سری که دوست داشتم راه بروم و ماموران به من اعتراضی نکنند. برای استخدام از من نپرسند که روزی چند رکعت نماز باید خواند.

2: باید وضعیت اینترنت ایران درست شود. آزادی عمل های منطقی به ما داده شود. بیشترین سعی در برداشته شدن تحریم های ایران انجام شود. تا بتوانم از خدماتی مانند e-gold و خدمات تبلیغتت google استفاده کنم.

3: باید آزادی خبری در ایران بوجود بیاید. تمامی سایت های اینترنتی از فیلــــتر خارج شوند. ماهواره آزاد شود. به همه ی فراد اجازه ی چاپ روزنامه و مجله داده شود. و دولت در مقابل انتقادها پاسخگو باشد. به مردم اجازه داده شود که منابع دیگر خبری داشته باشند. تا بتوانند مقایسه کرده و بفهمند که چه کسی دروغگوست.

4: باید قانون واقعی اجرا شده و قانون برای همه یکسان باشد. از هرگونه فساد مالی و اخلاقی و…. جلوگیری شود. دادگاه های جزایری ها علنی بوده و از شبکه های تلویزیونی پخش شود.

5: باید جشن و شادی های باستانی و غرور ملی ایرانی بازسازی شود. تمامی جشن های باستانی ما برگزار شود. دیگر چهارشنبه سوری ها مارا با کابل نزنند. و هنگام سال تحویل «یا مقلب القلوب و الابصار» نخوانند. و به هر بهانه ای گریه نکنند. همه شاد باشند و بخندند.

اگر شما کسی را می شناسید که بتواند فقط یکی از این خواسته های مرا برآورده کند. لطف کنید معرفی کنید تا من به او رای بدهم!!

Advertisements
این نوشته در عمومی ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

25 پاسخ برای دلیل من برای رای ندادن

 1. آزاد کرمانشاهی :گفت

  پلاس کهنه ی اندیشه رادوربایدانداخت،زمان برمغزوپوست کهنگی میتازدامروز،چه کم داریم من وتوازدرخت وسنگ بی مغززمین ای دوست،بنگربنگرزمین هم پوست میندازدامروز!!؟؟خدای من خدای موسئ وعیسئ و محمدنیست خدایی که بارشوه ی بهشتش وتهدیدجهنمش آدمی رابه پرستش وستایش خودفرا خواند!؟ خدای من نیست!؟خدای من خدائیست که به انسانها وسایرمخلوخاتش میگوید حیات یافته اید!مبارکتان باد!زندگی کنید.خواسته ی خدا ازبندگانش درمقام خالق ازچنین مخلوقی رفتن بسوی کمال وداشتن زندگی مطلوب نه چیزی بیش؟انسان باداشتن عقل وخردنیازی به هدایت وارشادندارد!؟دوستدار آن کسم که برای شناختن زندگی میکند؟درصورتی با آمدن حکومت اسلامی مردم درجایی مردم اند که این مردم بودنشان با منافعشان مطابقت داشته باشد یادرجایی که منافعشان مانع ازمردم بودنشان نگردد.امادرجایی که آنها فقط باقربانی کردن منافعشان میتوانند مردم شوند؟ترجیح میدهند که بصورت گرگ درآیند؟مذهب گنجای آنراندارد که بفرد اجازه دهدکه خودرابشمارآرد بفرداجازه موجودیت نمیدهداوراوابسته میاندیشد؟من هنگامی ازآن خودم هستم که سالار خویشم وزیر فرمان هیچ کس یا چیز دیگرنباشم؟خرد اساس من است؟هرذات بالاتری برفرازمن،چه خدا باشد چه انسان،احساس یکتا بودن رادر من ضعیف میکند و خلاقیت وخلق اندیشه را ازمن خواهدگرفت ومن یک مصرف کننده میشوم؟همانطورکه هستیم تمام صنعت وتکنولوژی وووواساس یا مواد اصلیش ازهمان غرب میاید ماشینهایی که درایران ساخته میشود؟ووو؟همین pc ومشتاقاتش خالقش غربیهاهستند tv tl nh,ووو؟حالا شما بمن بگوید اگراین غربیهای نامسلمان نبودن دنیا مثل هزار و پانصد سال پیش بود ما بجای مباحثه در حال چه کاری بودیم؟مسلمآدرحال اختراع نبودیم که هنوزهم نیستیم؟موشک بود یا ماهواره که اینها فرستادن هوا ؟گم شده؟هنرنزد حکومت اسلامیست و ……؟مسلمانان چون دراندیشه هایشان وکردهایشان ازقوانین عام تاریخ جهانی پیروی نمکنند باتاریخ ترقی نکردنند؟چون پایه ی قوانین عام جهانی درخرد وآزادی است ونیازنداردازقدرتی بیگانه وفرا طبیعی اجازه بگیرد!؟آنها هنوزنمیدانندکه انسان آزاد است وازخرد برخورداراست؟بزگترین سعادتشان نشستن زیر درخت مو یا انجیر است چون این درختان بهشتیست؟واجرای مراسم…..؟؟!!؟؟سر بالین فقیهی نومید،کوزه ای دیدم لبریز ازسئوال؟؟

 2. آزاد کرمانشاهی :گفت

  با پوزش در نظریه بنده یک اشتباه نوشتاری که قصدم همجنسگرایی بوده که اشتبا هآ حرف جابجاشده واین موضوع درنوشتن امریست عادی لاعقل برای بنده معذرت مرا بپزیرید

 3. آزاد کرمانشاهی :گفت

  هرچه میگویم بقدرفهم توست،مردم اندر فهم درست!!!؟؟؟آری واقعآکه شما هردو هنوز بچه هستید محسن و سجاد15ساله هم بچه اید هم بی ادب درآن مذهب لعنتی شما درهمان شریعت جنایتکار شما که غیراز شلاق و شکنجه و قطع عضو وسنگسار وترور وووهزان اعمال غیرانسانی بشم یاد ندادند که محترم باشید؟؟نه شما متصعبین مذهبی اگرتصوری غیر مذهب خود رادرفکرنداشته تان حس کنید ترجیه میدهید مغز خودرا منفجر کنید؟دوستداشتم بزبان خودتان با شما صحبت میکردم؟اماخوشبختانه درمکتبی تربیت شدم که ممکن نیست مثل شما صحبت کنم؟معرفت بار گرانیست به هرکس ندهند،پرطاوس قشنگ است به کرکس ندهند؟یعنی که شما تهی ازمعرفت هستید؟اول چون لیاقت آقایی نداردی تنها اسمت را میگویم محسن خالی از معرفت آقا سجاد که برای همه زحمت کشیده واین سایت را راه اندازیی کرده وتویی را که ارزشت به جویی نمیارزد داری در سایت او مانور بی خود وبی ارزش میدهی!؟حتئ درخانوادهت هم یادت ندادن که هر کس را بجای خود بشناسی؟مادراین سایت با کسی دشمن نیستیم؟من عدوی توام؟من مخالف مذهبم؟اما جانم را میدهم تا تو ودیگر ان حرف خودرا بزنند؟سجاد مخالف مذهب نیست؟اما امثال او هم در این سایت خودرابخطرانداختن تا ما حرفمان را بزنیم؟باید قدراین دل سوزان کرمانشاه رادانست؟که نخواهی دانست هرگز؟آنکس که نداند که نداند درجهل مرکب بماند که بماند؟حالا با سجاد15 ساله که اسلام سبب شده تا نامس ایشان ومابقی یشان درامن وامان بماند!!!!؟؟؟؟نه خیلی دراشتباهی مرده شور ناموس منرا ببرند اگرقراراست اسلام از آن مراقبت کند؟خواهر مادر وووووو؟طوری تربیت شدهاند وآزادی را در پناه آگاهی دارند که نه احتیاج است من ویا اسلام عزیزشما که در کار خودلنگ میزند مراقبشان باشد؟گفتی پس دین محمدی بچه دردمامیخورد؟تو گمان کردی تا حالا بدرد تنها یک کشور اسلامی خورده که بدرد ایران بخورد بدردخودعربها نخورده؟دیروز در سایت بی بی سی راجب کتابی که یک خانم سعودی در مورد سکس و همجنسگایی چه زنان چه مردان نوشته است مقاله ای داشت؟همان اسلامی که مراقب ناموس آنها است؟هیچ میدانی که نمیدانی؟فحشای اسلامی یا همان صیغه؟کلاه شرعی؟نتنها کم نشد همان بی ناموسی که شما ترس از آن دارید؟بلکه خیلی بیشتر شد؟به دلایل بیشمار که علت این معلول آمدن حکومت اسلامیست؟سجاد15ساله ماباید شرایط راطوری کنیم تا خواهرانمان ودخترانمان آگاهی پیدا کنند وخودشان حافظ خودشان باشد نه دل به اسلام خوش بداریدوآنهارا در قفس نگاه داریم؟که پری روی تاب مستوری ندارد؟چوبستی در ز روزن سر دارد؟ما از آزادی همراه باتعقل میگوییم؟30سالحکومت اسلامی آی توانست فحشا و ارازل اوباش وخیانت ووورا نه ازمیان ببرد بلکه نتوانست کمش کند بلکه زیادهم شده؟تا بی نهایت میتوانم از اسلام ناب محمدیت بگویم اما حوصله ندارم چون مذهبها با منطق ودلیل وبرهان کاملا بیگانه اند؟وهرچه بگویم بیثمراست!!!!!!؟؟

 4. سجاد :گفت

  سلام
  جالب اسم من هم سجاد .اما مثل توباهوش نیستم.15 سال بیشترهم ندارم واهل لفظقلم
  وقیافه هم نیستم.به کامپیترهم اصلا وارد نیستم وسایت توروهم بصورت اتفاقی پیدا کردم.
  یه آدم تقریباکمروئی هم هستم.اولا فکر میکردم توهم مثل من عاشق ایران وایرانی هستی.با اینکه یه آدم خوشفکری هستی اما خیلی سطحی به این قضیه نگاه کردی،مثل رضاشاه که فکرمیکردکه اگه حجاب درایران نبود ایران پیشرفت میکرد…
  ایران در طی این چندقرن بااینهمه پادشاههای خنگ ازجمله ….. که ایران رو نابود ساختن
  انتظار داری پیشرفتش در حد یه کشور اروپائی باشه.
  اولا اینکه دین مااسلام و مذهبمون شیعه هست!مذهبی که امام علی در محراب شهید شده،امام حسین در کربلاو…وحالا این مذهب به دست ما رسیده.کشوری که به طور رسمی مذهب شیعه رو داره.حالا انتظار داری به همین راحتی ازدست بدیم.هرچندکه اینقدر فرهنگ غرب زیاد شده که دیگه بعضیها نمیدونند نماز در طول شبانه روز چند رکعته.موهارو میدن بالا
  شلوار تنگ میپوشن،اونوقت دنبال یه دختر راه می افتند.اینا همه خواسته های غرب.چون همین کارها مانع پیشرفت میشه.اینکه نریم پای صندوق رای خواسته ی اوناه.
  اگه با موهای سیخ بریم بیرون،اگه از ما نپرسند نماز چند رکعت.پس دین محمد(ص) به چه دردرد مامیخوره؛اصلا دین چه به درد ما میخوره.اصلا هدف اونا ازبین بردن دین ما.ایجاد فساد،
  ایجاد شهوت،ازبین بردن فرهنگ و…
  جالب که همه با نظرت موافق بودن بجز چند نفر!!نمیدونم حرف من درسته یا اشتباه!شایدم اشتباه باشه،اما نظر هرکس احترام خودشو داره.ضمنا من اصلا به نظرت بی احترامی نکردم.
  فقط به نظر یا اننقاد یا هر چیزی که اسمشو میذاری.
  من اگه اجازه رای دادن داشتم حتما این کارو میکردم.کاری هم به نماینده ها ندارم.ونبایدفقط
  به نظر خودم اکتفا کنم بلکه کل ملت را باید در نظر گرفت.
  یا علی. دوست عزیزت،سجاد

 5. محسن :گفت

  افرادی مثل تو که آرزوی ایران به این سبک رو دارند همون بهتر که رای نمیدن
  من یکی که برعکس تبلیغات حکومت اصلا دوست ندارم رای بدین. امار کم میشه؟ خب بشه
  ازادی عقیده و نظر یه چیزه ازادی جنسی یه چیز دیگه
  اینکه تو دوست داری مجلس بهت اجازه بده با شورت بیای تو خیابون و هر روز یه فیلم پورنوی جدید دانلود کنی نمیشه کاریش کرد ……. (هر چند همین الان هم خیلی از این کارا رو میشه کرد)
  به من هم توی خیابون ودانشگاه گیر میدن اما باعث نشده با همه چی لج کنم
  به قول یکی از قدیمیای محل بچه ی خودت رو میزنی تا اونجای همسایت بسوزه
  با رای ندادن و خنثی بودن هم هیچی درست نمی شه
  راستی تا حالا هم دقت نکرده بودم گفتن یا مقلب القلوب از مشکلات اساسی و لاینحل!! مملکت باشه !!!!!!

  • Steffi :گفت

   That’s a smart answer to a dilfciuft question.

  • – You are so real. So honest. and so NOT the only one that feels this way. Last night I put my kids to bed at 730 and I went to bed at 745. Sometimes the days are just too much and I need to end it so that the next day can begin. And usually, just usually, the next day is better!Hope your day gets better!April 14, 2011 – 10:37 am

  • How how cute!!! Emily looks divine in her faux fur shrug! I have to admit, she made me laugh when I saw the picture of her in her hooded sweater with the ears…those ears…that is soo cute!! It’s two totally different styles on her and she rocks them both!! The third picture has a look to it that she is actually sitting in my computer screen getting to see me for the first time! She’s so precious!!

 6. آزاد کرمانشاهی :گفت

  من با کوروش مشگل دارم اول آنکه همین جناب کوروش خان حکومت ما مادها را سرنگون کردوایشان سرزمین ما کردها را اشغال کرد وهمان سبب شد ما مستعمره ی پارسیان شویم!!؟؟حالا برویم سراغ نازیسم هایی مثل آقای نوری الله در یک مقاله اش میگوید هر کس کوروش را قبول ندارد ایرانی نیست!!؟؟پس قراراست فردایی که خدای ناکرده اینها آمدند من ها را بگیرند بجرم توهین به اسطورهای ملی!!؟؟توهین به مقدسات مذهبی تمام شود بعد نوبت اسطورهای ملیست؟من زمانی به ایرانی بودن اجباریم افتخار خواهم کرد؟که بتوانم هر کس هر چیز را زیرسئوال برم ویا نفئ کنم!؟شما توجه کنید؟آیا میشود در بین ما کردها از رهبران کرد انتقاد کرد؟نه هرگز!حتمآجاش خطاب خواهم شد.آیا از دکترمصدق؟دربین طرفدارانش؟نه هرگز!؟از شاه درمیان شاه پرستان؟نه هرگز!؟ازمسعود رجوی؟نه هرگز!ازرهبران مذهبی که دیگر وای مصیبتا!؟در ضمن آقا مرتضئ من وخیلیهای دیگر وهمچنین اجدادما هرگز خودرا نواده ی کوروش ندانسته ونخواهیم دانست.ما بدون زبان مادریمان صاحب خانه نیستیم بلکه مهمانیم؟آن هم در سرزمین خودمان!؟

 7. morteza :گفت

  با عرض سلام به همه ی نوادگان کوروش . من در مورد اعدامها با شما موافق نیستم چون فکر میکنم که مٍثلا یک نفر که ادم کشته رو فقط باید قصاص کرد به خاطر خونواده ی مقتول . و در مورد ازادی هم من میگم اروپا رو نگاه کنید که ازادی کامل دارن در عوضش مثلا دخترهاشون از 10 سالگی بکارت ندارن . دیگه هر چی کی هستیم مسلمونیم و پیرو محمد .این چیزها توی تشکیل خونواده اثرات مخربی داره. چیزهای زیادی توی تخریب خونواده اثر داره ولی خوبیش اینه که توی ایران این مورد اخریش رو خیلی کمتر داریم . در مورد رای دادن هم من موافق اینم که بد بهتر از بدتر هستش. یعنی رای میدم به خاطر بدتر نشدن.خوب این هم نظر منه دیگه…..

 8. آزاد کرمانشاهی :گفت

  همانطورکه گفتم من بانوع نطریه ی شما کاملا موافقم و این نوع نطریات را نو وبکر میخوانم.مشگل شما و نطریه شما نیست مشگل سیاست جهانیست و قدرت طلبی سیاستمدان و حاکمین!؟من هم معفقدم واقعیت را نباید آنطور که هست بپذیریم وقبول کنیم که بار واقعیت امروزی را در همه زمینه ای بر دوش بکشیم.آری باید دست بعمل زد؟نیروهای فعال همچو شما و دیگر دوستان باید بکار افتند وبرواقعیت زشت امروزی چیره شد وآنرادگرگون کنیم؟آنگونه کنیم که باید باشد؟میان آنچه باید باشد ونیست؟موضع رویایی خواندن این نوع نطریه ها؟ما مردمیم؟اما گمان نکنید این مردمی که بنده ی حقیر میگویم که خودنیز چزی از آنها هستم تنها قشر کم سواد جامعه است؟هرگز نباید قشرتحصیل کرده را همچو شما وسایردوستانی که درحال فعالیت برای سوادآوزی فرهنگی،سیاسی هستید بدانیم؟ولی این نیز قابل درک است مردم ما بخصوص نسل جوان بنا به ارتقای سطح سوادآموزی وافزایش آکادمیک مردم واقزایش دانش عمومی به پرسشگری میانجامد وانجامیده؟وباشد که آن روز را ما ببینیم که جهانیان هم رای شما هستند.

 9. آزاد کرمانشاهی :گفت

  تنها میتوانم بگویم دردنیای پرتنش وقدرت طلب امروزی این خواسته تنها یک رویاست تا یک واقعیت؟اما امیدوارم که لاعقل به صلح جهانی، جهان برسد؟اما این نیز تنها یک رویای دل نشین است!؟شما درمورد سخنان رنگین و دلاویز این متکلمان آزادیخواهی و دمکراسیخواهی که در ما اثری نمیکند چراکه فعلی موافق گفتارشان نمیبینیم؟!؟کاملا ارواقعیت سخن میگوئید.ولی من نوعی باید خواهان فردایی باشم که جهان پذیرایش باشد؟البته شما مختارید؟که نظریه ی نو وبکر بدهید.اما …………!!؟؟

  سجاد: اول باید از شما بخاطر توجه به این مطلب ومن و وبلاگم تشکر کنم. دوست عزیزم.
  بزرگی می گوید»
  «وظیفه ی ما موفق شدن نیست. وظیفه ی ما فقط تلاش کردن است»
  من فقط دوست دارم که امیدوار باشم و تا آن زمان سعی کنم که زندگی امروزم را کمی بهتر از دیروز کنم

 10. آزاد کرمانشاهی :گفت

  بادورود.بازهم بایدبگویم اگردردمان یکی بودچه میبود؟منظورازدمکراسی؟دمکراسیست که،هیچ فرد،گروه،مذهب،حکومت حق ندارد حقوق فردی رابه هردلیلی نقض کندوافرادرا در پای آرمانی که مشروع میداندقربانی کند.اینرانوشتم تا بدانم معنای دمکراسی را که من میدانم نکند اشتباه باشد؟ولی جلوترازاین چه هاکه باید فراگیرم؟ما خیلی بایدباخودمان ومردم مان کاربشود؟شما نگاه کنید تماتیه ایدئولوژیهایی که فالیت دارندچه داخلیها چه آنهاکه برون مرز هستند؟تصورخودرا اززندگی مطلوب،جامعه ی مطلوب،حکومت مطلوب به افرادجامعه تحمیل میکنند؟آنهاافرادرا وسیله میدانندهمیشه در ایران چنین بوده؟واین چنین بوده ها است که سبب است ما ملتی گفتمانی باشیم؟یا شعار بدون شعور یا بدون عمل همان چیزی که شما راو دیگرانی متاسفانه کم تعدادرابایدبگویم زجر میدهد؟شعاری بدون عمل؟درصورتی مردم بایدهدف باشندونهوسیله؟مامردم همیشه درپشت صحنه ایران همیشه قربانی یاوسیله ی رسیدن سایرهدفها بودیم؟ و درزورخانه های ندانستن آری همیشه صادقانه غم تیشه خوردیم!!؟؟دقیقآ باگفته ی شما موافقم یک تلاش همگانی چون متاسفانه هنوز درگذشته ایستاده ایم؟ولی در حال پیشروی هستیم هرچندلاک پشتوار؟وضع موجودایران کمال برهنه ی وضعیت سابق است ووضعیت گذشته نقض پوشیده ی وضعیت امروزین ماست؟مبارزه علیه کنونای ایران یاجامعه مبارزه علیه گذشته ی ایران و….امروزین است؟ماشینهای امروزی درجاده های دیروزی با داننده های پریروزی!!!!؟؟؟پیروزباشید

  سجاد: دوست عزیز.در تمامی تاریخ تمامی دولت ها آمده اند تا منافع خود را تامین کنند. و همیشه کلمه های زیبایی مانند آزادی و عدات مورد سو استفاده قرار گرفته اند. من شخصا اعتقاد دارم که هیچ دولتی باریم ردم باقی نیست و نخواهد ماند. به نظر من باید نظامی جدید بنا شود. زندگی در جهان باشد که دولت در آن معنایی نداشته باشد. پس تا آن روز امدوار زندگی کنیم

 11. آزاد کرمانشاهی :گفت

  آقاسجادشمانظرات جالبی دارید خوب آدم را به چالش بایک موضوع مکشید!؟هرچه سعی درگذرکردن ازمطلب میکنم نمیشودبازواردمیدان میشوم!همانطورکه گفتید رای دادن دردمارا دوانخواهدکرد؟وهمچنین گفتیدبه خانم آرام که تنها تغیرکلی ؟دقیقآغیراین راه ی نیست.لازمه رسیدن به آزادیوجامعه مدنی راطی کردن مراحلیست که اولین ومهمترین آنهامحتوای قانون اساسی است.محتوای قانون اساسی بایدپشتیبان آزادی باشد.طرح وشالوده قانون اساسی برای حفظ آزادی وعدالت درجامعه بایدباشد.بایدقوانینی به تصویب رسانید که آزادی وعدالت درجامعه تضمین کنند.وراهی برای تجاوزبه حقوق عمومی وانحصارطلبی وقدرت گرایی باقی نماند.البته این روند به مجریان پاک،درست،عادل محتاج است!!!؟؟؟وانتخاب نمایندگان پارلمان باانجام همه پرسیهای آزاد،انتخابی نه انتصابی!!!؟؟؟

  سجاد: دوست عزیز شما را به چند جمله ای کوتاه از » هنری تارو» دعوت می کنم:

  تارو در 32 سالگي كتابي نوشت با عنوان:«حقوق و وظايف شهروندان در قبال حكومت » و در این کتاب نوشت :«حكومت مثل يك ماشين است و اگر درست كار نكرد قطعا بايد متوقفش كرد». او همچنين معتقد بود :« معمولا حکومت ها و سياستمداران بيشتر واجد معايب اند تا محاسن … به نظر مي رسد دموكراسي وسيله است نه هدف و نمي تواند راه حل نهايي محسوب شود بنابر اين زمامداري اكثريت به معناي استيلاي فضيلت و عدالت نيست».

  ما همه دوست داریم که تغییری ایجاد شود ولی همه می گوییم باید انجام شود. به عقیده ی من هر کسی باید سهم خود را انجام دهد. اولین هدف من برای به راه انداختن این وبلاگ و نوشتن این مطلب هیمن انجام دادن کوچک ترین کاری بود که می توانستم انجام دهم. و آن هم گفتنم نظرم بود تا به دست کم یک نفر دیگر تاثیر مثبتی داشته باشم

 12. محمد رضا :گفت

  سجاد جان هر چه می گردم کسی را پیدا نمی کنم که معرفی کنم.
  مرا ببخش
  آخر آنقدر حقیر شده ام که چیزی دورتر از جلوی پایم را نمی بینم.

  به روزم و منتظر حضور و نظرت.

  موفق باشی و عاشق

  سجاد:شاید ما حقیر نباشیم. شاید واقعا چیزی برای دیدن نیست. فقط پاهای ماست که هست و می توان دید. ولی چیزی در زیر آن هم نیست
  ممنون از نظرت محمد جان

 13. aram :گفت

  سلام با همش موافقم ولی نه شما نه من و نه هیچ کس دیگه نمیتونه این خواسته ها رو برآورده کنه بر فرض هم که یکی پیدا شد و قصد داشت که این کارا رو انجام بده فکر میکنی تایید میشه تازه اگر هم تایدش کنن با اسمهایی که داده شده که اینا باید به مجلس راه پیدا کنن چی کار میشه کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  سجاد:شما کاملا درست می گید آرام خانوم. منم از این موضوع با خبرم. بخاطر همینه که دیگه هیچوقت قصد ندارم رای بدم. مگه یه تغییر خیلی خیلی کلی ایجاد بشه.
  ممنون از نظرت

 14. رفيق استفاده از زبان انگليسي و تاريخ جهاني به اين دليل است كه حركت ما يك حركت جهانيست.ساختن انقلاب در يك كشور به تنهايي امري غيرممكن است.پديداري آزادي و برابري در يك كشور نه تنها غيرممكن است بلكه حالت تهاجمي به خود گرفته و بشريت را مورد تهديد قرار مي دهد.هم ما و هم دانشجويان دربند همگي خود را فارغ از هر مرز و مليت و قوميت فقط و تنها فقط انسان دانسته و مرزي ميان انسانها قائل نيستيم.همه ي انسان هاي جهان از دردهاي مشتركي رنج مي برند كه تنها شدت و ضعف آن در نقاط گوناگون متفاوت است.تنها انقلاب جهاني است كه اين درد را چاره مي كند.
  نابود باد سرمايه!
  نابود باد كار مزدي!
  زنده باد آزادي و برابري!
  ز «انترناسيونال» است انسانيت به پا!

 15. Adina :گفت

  در مورد اعدام‌ها شنیده بودم و من هم مثل تو قائل به اهرم‌های کنترل‌کننده قدرت هستم. منتها اهرم‌های عقلانی و انسانی. نه اینکه بیایم به طرف قدرت نامحدود بدیم که هر کاری دلش خواست بکنه بعدش که گند قضیه بالا اومد بزنیم و اعدامش کنیم.
  مضافا اینکه معتقدم هیچ انسانی با هر خطایی لیاقت اعدام شدن (بخوان محروم شدن از حق حیات توسط یک نفر مثل خودش خطاپذیر) رو نداره.

  سجاد:قانع شدم برادر مطلب اصلاح شد. من با نوشتن این موضوع فقط خواستم تاکیدی بیشتری بر اهمیت قضه برای دیگران داشته باشم.امیدوارم کسی فکر نکرده باشم که لحظه ای طرفدار خشونت و اعدام بوده باشم. از تذکر توام ممنونم آقا رسول

 16. زیر خط IT :گفت

  با تمام احترامی که نسبت به شما دارم اما شدیدا با اسن اعتقاد شما مبنی بر رای ندادن بدلیل مخالفت یا عدم حضور کاندیدای باصلاحیت شما و یا هر چیز دیگری مخالفم.

  اول و اخر چه رای بدیم چه ندیم میزان رای ها بیش از 70 درصد خواهد بود . وقتی شما که جوان تحصیل کرده و روشنفکر ایران هستید انتخابات را تحریم میکنید نباید از اینهمه انسان نا اگاه انتظار داشت تا فرد درستی رو انتخاب کنند چون یان ما هستیم که باید رای اونها را برنده بشیم ونه اینکه دیگران در غیاب ما اونها رو به نفع خودشون بردارند.

  برو رای بدهع برادر ؛ همیشه بد بهتر از بدتر است

  سجاد:ممنون از نظرت برادر.
  «اول و اخر چه رای بدیم چه ندیم میزان رای ها بیش از 70 درصد خواهد بود » به این دلیلی که آوردی توه کردی؟
  این که کارو بدتر می کنه. قبول داری که دلیل من منطقی بود؟ تازه اگرم تو راست بگی قسمی که خوردم رو چیکار کنم. قسم خورده بودم که به احمدی نژاد رای می دم که این همه چیزه جدیدی بود اگه چیزی تغییر نکرد. دیگه رای نخواهم داد که خوب نشد هیچی بدترم شد.

 17. باران :گفت

  اصولا اینایی که تو گفتی تا چند قرن آینده در ایران امکان پذیر نیست، چون ما ملت جنبه‌ی هر چیزی رو نداریم

  سجاد:دوست عزیز هر چیزی بسته به شرایط ایجاد می شه. انسان موجودیه که خودش رو باش شرایط وفق می ده پس باید اول شرایط بوجود بیاد تا بعد انسان ها خودشون رو با اون تطبیق بدهند. اینجور پی داوری ها شایسته نیست.

 18. 16 فوریه روز اعلام همبستگی با دانشجویان اسیر!
  زنده باد آزادی و برابری!
  حیات آزاد حق همه ی ماست!
  ممنوعيت ممنوع است!
  پیش به سوی جامعه ی آنارشیستی و مارکسیستی

  سجاد:حرکت خوبی انجام دادید امیدوارم که موفق باشید

 19. آزاد کرمانشاهی :گفت

  بحث طولانی میشه اما چاره ای نیست.برای اینها که گفتیدوگفتند سالهاست که میگویند.خشت اول چو نهد معمارکج……….!؟ما یک فرهنگ تک رهبری،تک پهلوانی،تک تولیدی،تکنوازی داریم حس همبستگی که درجامعه ماضروریست درآموزش وپرورش ساخته نمیشود وهمنطوربه بعد>مهمترین مسئاله بینش است.انیشتن میگویداتم رامیشودشکافت امابینش مردم رابه سادگی نمشودتغییرداد.درمدارس بمااین امکان رانمیدهندکه خودمان بااستدلال ورزی نه اندیشه هارا،که اندیشیدن راتجربه کنیم،اشتباه کنیم.به مسائل نگاه کنیم.زیرسئوال ببریم وحتئ نفی کنیم.جای آن چیزبهتری بگذاریم.اقتداری که همیشه حکومت ،چه قبلی وچه فعلی داشته وداره،معلم داردکتاب دارد مدرسه داردوانتقال پیدامیکند درخانواده،ذهن پیش ساخته است.دانش آموزان ما ازروزاول بایدتوسری خورباربیایند!؟ساکت باشند،آرام باشند.چراکه بما جرآت ورزی درس داده نمیشود؟درصورتی درکشورهای عربی دمکراتیک تاانتهای تحصیلات به آنها آموزش میدهند!مامیگویم شاه،رهبر،رئیس،ووو..یعنی قدرت؟نه منطق!؟ماباتهدیدرشدمیکنیم.ماباتهدیددعوت به اطاعت میشویم.این جزمسائل تربیتی ماست.ما یک بعدی هستین!؟بیشتردیگرنمیتوانم خسته ام.بدورد تا بعد

  سجاد:دوست عزیز ممنون از مشارکت خوب شما. منم کاملا با شما موافق هستم. بخاطر این بود که گفته بودم باید صبر کرد. معمولا انسان های که به این حالت در تاریکی هستند باید یک بهانه یک چراق یک کورسوی نور وارد تاریکیشون بشه تا بتونن خودشون رو رها کنند. تاریخ به ما می گه که مردم ایران به یه تلنگر احتیاج دارند. یه بهانه یه دلید. روزی که برف زیادی اومد رو که یادت هست. سر چهار راه سی متری گشت و مامور و همه رو به گلوله برف بستن . بیچاره ها فرار کردن رفتن با بزرگتراشون اومدن. این یعنی بهانه
  به امید اون روزی که بهانه ی خوبی پیدا بشه موفق باشی دوست من

 20. آزاد کرمانشاهی :گفت

  نلسون ماندلا میگوئید برای قضاوت درمورد یک حکومت نباید دید که چگونه با شهر وندان مهم خود رفتار میکند؟!بلکه بایدرفتارباپائینترین افراد جامعه رامشاهده کرد!!!!؟؟؟
  بدبجتی من این است که در کشورم حکومتی برسرکاراست که اهل علم و هنرمندان را اصلا مهم نمیداند!؟وحساب منی که در زیر خط مرگ طی طریقت آنهم طریقتی مرگبار میکنم با کتاملکاتبین است که آنهم مدیر کل این آقایان است!؟پس من نوعی چرا باید دراین رایگیریها شرکت کنم!؟30سال چه کردند برای ما طبقه سه شاید هم چهار؟که از این به بعد کنند.

  سجاد:چیزی که از تاریخ آموخته ام این است که تمامی حکومت ها اول به منافع خودشان فکر می کنند.
  «این شمایید که به مردم می آموزید که چگونه با شما رفتار کنند » وین دایر
  آیا تمامی این ها حق ما نیست؟ از توهم جمعی هراس دارم در انتظار خواهیم مان تا حادثه ای و یا دلیلی و یا کسی پیدا شود
  موفق باشی دوست من

 21. سلام؛
  عملی شدن خواسته‌های تو طولانی است.
  شاید از دور و نزدیک با عقاید پدرم آشنا باشی…
  خودم فکر می‌کنم هر 5 خواسته‌ی تو منطقی است، اما اجرایی شدن آن‌ها واقعاً نیازمند شجاعت جمعی، طرح‌های کلی و جزئی، رایزنی، کنفرانس، همایش، فرهنگ‌سازی، تخصص‌گرایی، اخلاق‌گرایی و کارگاه‌های علمی است.
  اما با شناختی که از پدرم دارم، نمی‌گویم خواسته‌ای از خواسته‌های تو را برآورده می‌کند، اما می‌گویم که در مورد 4 کاملاً با تو همفکر است و اگر به قوه‌ی مقننه راه پیدا کند در جهت عملی شدن آن تلاش می‌کند.
  خیلی دوستت داریم؛ آقا سجاد!

  سجاد:محمد جان من همیشه ارادت مند پدر بزرگوار شما هستم. با شناختی که از ایشان دارم امیدوارم که حتما در انتخابات پیروز و موفق باشند. قبلا هم گفتم که ایشان توانایی و ارزش این کار رو به خوبی دارند. امیدوارم که بتونن روزی رو در آنده برای من ایجاد کنند که بگم فلانی پدر دوستمه. و افتخار کنم. در مورد گزینه ها هم 1 رو از همه بیشتر دوست دارم

 22. Adinaَ :گفت

  من با روشی که در بند 4 پیشنهاد شده (اعدام‌ها) موافق نیستم. اگر قرار است ما هم به روش‌های خشونت‌بار و غیرانسانی معتقد باشیم که دیگر هیچ.
  در مجموع به نظرم همه خواسته‌هات رو می‌شه تو یکی خلاصه کرد. همون که همیشه عمر حسرتش رو می‌خوریم و خواهیم خورد. یک کلمه؛ آزادی

  سجاد: منم اصلا بحثی از خشونت نکردم. فقط این یک مثال بود. اعتقاد دارم که باید اهرم های فشاری وجود داشته باشه چون همیشه افرادی هستند که ترسی از مجازات های موجود ندارند. این مطلب رو گفتم چون فکر می گردم در مورد این اعدام ها اطلاعاتی دارید.چند سال پیشد چند تن از اعضای اصلی و رده بالای چین اعدام شدند بخاطر فساد های مالی کلان که به نظر من مشکلی نداره. چون کسی که اینجور کاری انجام میده حقش واقعا مرگه چون افاده زیادی رو فقیر می کنه

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s