بایگانی روزانه: 2008/06/08

سفر به خیر

_»به کجا چنین شتابان؟» گون از نسیم پرسید _»دل من گرفته ز این جا , هوس سفر نداری زغبار این بیابان؟» _»به کجا چنین شتابان؟» _»به هر آن کجا که باشد, به جز این سرا, سرایم» _»سفرت به خیر اما … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در عمومی | 2 دیدگاه