بایگانی ماهانه: آوریل 2009

آدم خوب

بعضی ها از بس بی عرضن آدمای خوبین! اصغر / گاهی به آسمان نگاه کن

نوشته‌شده در عمومی | 5 دیدگاه

تولد

در اینچنین روزی متولد شدم. بیست و پنجمین رو از فروردین, اولین ماه بهار. افسوس برای روزهای کودکی, زمان چقدر بی وفاست. چقدر زود و باز هم یکسال دیگر گذشت. هنوز باور نمی کنم. میروم تا با آینده برسم, در … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در عمومی | 3 دیدگاه

ذهن زیبا

نوشته‌شده در عمومی | 3 دیدگاه

بی خوابی

زندگی من به بی خوابی می ماند.

نوشته‌شده در عمومی | دیدگاهی بنویسید

انقلاب ها

انقلاب ها 3 گروه آدم یا بهتر بگم 3 مرحله دارند: 1: تندرو ها 2: میانه رو ها 3:دیکتاتورها در مرحله ی آخر آرمان هایی که انقلاب برای اونها صورت گرفته فراموش شده هستند! و دولت مردان درست شبیه همان … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در عمومی | 2 دیدگاه

سکوت

. .. … …. .  .   .    .     .

نوشته‌شده در عمومی | 3 دیدگاه

خاکستری

so دلیل اینکه آرومم, امید لمس دستاته, همین لبخند پنهانی کنار لحن گیراته. دلیل اینکه تنهایم, همین دستای تنهامه, همین دنیای تاریکم, همین تردید چشمامه.

نوشته‌شده در عمومی | ۱ دیدگاه

ذهن زیبا

The Sunshine

نوشته‌شده در عمومی | ۱ دیدگاه

ذهن زیبا

It’s our life

نوشته‌شده در عمومی | ۱ دیدگاه

کودکی

در حسرت روزگار کودکی هر روز و هنوز می سوزم کوتاه زمانی که بهار بوی بهار میداد, زندگی بوی زندگی, زمان بوی زمان.

نوشته‌شده در عمومی | ۱ دیدگاه